PUNK GRAPHICS.
Too Fast to Live, Too Young to Die.

20.11.2019 > 26.04.2020

Meer dan veertig jaar nadat punk losbarstte in de muziekscenes van New York en Londen, is zijn impact op de bredere cultuur nog altijd voelbaar. Ontstaan in een periode van economische malaise was punk ten dele een reactie op een rockmuziekindustrie die in toenemende mate op vaste formules steunde. De energie van punk mondde uit in een krachtig subcultureel fenomeen dat muziek oversteeg en een invloed had op andere domeinen, zoals visuele kunst, mode en grafiek. 

Deze tentoonstelling verkent de unieke visuele taal van punk zoals ze zich ontwikkelde in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk via honderden memorabele grafische items – flyers, posters, albums, promo-materiaal en zines. Met de uitgebreide collectie van Andrew Krivine als belangrijkste bron toont PUNK GRAPHICS een waaier van diverse benaderingen en eclectische stijlen die niet zomaar te herleiden is tot een handvol stereotypes. Het Belgische luik toont hoe deze benaderingen en stijlen ook het punkdesign op het Europese vasteland inspireerden.

Het design van punkgrafiek viel samen met postmoderne kunstpraktijken, waarbij de populaire cultuur werd gekaapt, de geschiedenis werd geplunderd, boodschappen werden ondermijnd en esthetische regels werden overtreden. Punk inspireerde de alternatieve muziekscene die zou ontstaan in de jaren 1990, evenals de huidige DIY- en "pro-am"-culturen die de grenzen tussen professionals en amateurs doen vervagen. De uitdagende geest van de punk moedigde mensen van elke rang en stand aan om zichzelf heruit te vinden als creatieve krachten en actieve spelers in een cultuur die wordt voortgestuwd door muziek, kunst en design. 


Gratis Geleid Bezoek PUNK
26.04.2020

Ter gelegenheid van het sluitingsweekend van de expo PUNK GRAPHICS biedt het museum op 26.04.2020 een rondleiding voor individuele bezoekers aan om 14 u. in het Frans en om 15.30 u. in het Nederlands om de specifieke beeldtaal van de punkbeweging van de jaren 1970 tot midden jaren 1980 te ontdekken doorheen iconen van het grafisch universum.

Praktische informatie:

  • ADAM – Brussels Design Museum

Belgiëplein 1, 1020 Brussel

  • 26.04.2020, 14 u. (FR) en 15.30 u. (NL)
    • Meeting point voor de tentoonstelling

  • Gratis, reservatie verplicht voor 23.04 via info@adamuseum.be)
    • Max 25 personen per groep
Contact | Belgiëplein - 1020 Brussel | T +32 2 669 49 29 | Elke dag (365/365) van 11u tot 19u

Crafted by Antartica ©2018