GEBONDEN GESCHIEDENISSEN

ATOMIUM

VAN SYMBOOL NAAR ICOON

Het Atomium, een architecturaal statement en een technische krachttoer, is ontegensprekelijk hét symbool van het Brusselse landschap.

Na de inhuldiging in 1958 en de renovatie in 2006, is december 2015 een nieuwe belangrijke datum in de geschiedenis van het Atomium en haar artistieke expansie.

Het ADAM sluit aan bij de visie van het Atomium, dat werd gebouwd ter gelegenheid van de eerste naoorlogse wereldtentoonstelling (Expo 58), met als motto voor een menselijker wereld. Het bouwwerk heeft een kubusvorm met bollen: elementaire en natuurlijke volumes die niet verwijzen naar een bepaalde plaats, periode of cultuur. Ze zijn duidelijk universeel, overstijgen tijd en ruimte, zodat iedereen ze zich kan toe-eigenen en er vertrouwd mee kan raken.

Hetzelfde geldt voor de visie van het ADAM dat het design voor iedereen begrijpelijk wil maken. Het museum doet er via zijn keuzes, zijn scenografie en de diverse gebruikte communicatiemiddelen alles aan opdat het publiek – wat ook zijn voorafgaandelijke kennis ter zake is – design kan begrijpen.

 

 

Contact | Belgiëplein - 1020 Brussel | T +32 2 669 49 29 | Van vrijdag tot en met maandag van 11 u tot 19 u

Crafted by Antartica ©2018